3. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu
19 Eylül 2017, Salı

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. Halk Sağlığı Günleri Kronik Hastalıkların Yönetimi Sempozyumumuz, gerçekleştirilen panellerle sona erdi.

Açılış programına Sağlık Bakanı Op. Dr. Ahmet Demircan, TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı bürokratlar, akademisyenler ve sağlık camiasının katıldığı sempozyumda, birçok önemli başlık ele alındı. 

Sempozyum kapsamında, Türkiye’nin sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarında önemli bir paya sahip Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Türkiye’nin Dumansız Hava Sahası konulu konferans verdi.

SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞİŞİMİ VE KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Sempozyumumuzdaki ilk panel, Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Risklerinin Değişimi ve Kronik Hastalıkların Yönetimi başlığı ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü SASAM Sağlık Politikaları Direktörü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın yaptığı panelde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ‘Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadelede Türkiye’nin Durumu’, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç Sürdürülebilir Sağlık Sisteminde Kronik Hastalıkların Yükü, Gazi Üniversitesi SBF Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naile Bilgili de Kronik Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılıklar konusunda sunum gerçekleştirdi. 

TÜTÜN, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı ve Ürettiği Risklerin Kontrolü başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü ise Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya yaptı. SASAM Sağlık Politikaları Direktörü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın Uluslararası Alanda Madde Bağımlılığı İle Mücadele, THSK Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat’ın Türkiye’de Bağımlılık İle Mücadele, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Sultan Işık’ın da Bağımlılık İle Mücadelede Yeşilay’ın Rolü konusundaki sunumlarıyla sempozyumun birinci günü sona erdi. 

FİZİKİ AKTİVİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilen ve Fizik Aktivitenin Geliştirilmesi: Herkes İçin Fizik Aktivite başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürkan Ersoy yaptı. İlk olarak Sağlık Bakanlığı SGGM Daire Başkanı Mutlu Kaya’nın Fiziksel Aktivite Çalışmalarında Toplumsal Farkındalığın Artırılması konusunda sunum yaptığı bu panelde Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Erdoğan Fiziksel Aktivitenin Artırılmasında Yerel Yönetimler konusunda, Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni, Sağlık İletişimi Derneği (SİLDER) Başkanı Dr. İbrahim Ersoy Fiziksel Aktivite Düzeyinin Artırılmasında Medyanın Rolü konusunda, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Meral Huri Sağlığın Geliştirilmesinde Fiziksel Aktivite Davranışı ve Değişim Stratejileri konusunda, Çorum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış da Fiziksel Aktivite Düzeyinin Artırılmasında İyi Uygulama Örneği: Çorum konusunda sunum gerçekleştirdi. 

SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTE

Beslenmenin Geliştirilmesi ve Obezitenin Engellenmesi başlıklı dördüncü ve son panelin moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gül Kızıltan yaptı. DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yasam Süreci Program Koordinatörü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Toker Ergüder’in Dünyada Obeziteyle Mücadele konusunda sunum yaptığı son panelde, THSK Obezite-Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı konusunda, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur Obezite ve Sağlık Ekonomisi konusunda, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç. Dr. Eda Köksal Sağlıklı Beslenmenin Önündeki En Önemli Engel: Bilgi Kirliliği konusunda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Elgün de Türkiye’de ve Dünyada Helal Gıda Konusunda Çalışmalar ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisi konusunda sunum yaptı. 

MEMİŞ: ÇOK VERİMLİ BİR SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRDİK

Genel Başkanımız Metin Memiş yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile birlikte çok başarılı ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimizi söyledi. Memiş, Sağlık hizmetlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaki bakanlık ile, bu politikalara katkı sunmayı amaçlarından biri olarak belirleyen Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü’nün ortak çalışmasından politikalara ışık tutacak, yön verecek sonuçlar çıktığını kaydetti. Bu tarz işbirliklerinin süreceğini de belirten Memiş, “Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme, mali ve özlük haklarını geliştirme konusunda üzerimize düşen sendikal sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet politikalarına da katkı sunarak, STK olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Daha önce de benzer çalışmalar gerçekleştirdik. Çıkan sonuçları da ilgili birimlerle paylaşacağız. Sayın Bakanımız da konuşmasında, bu çalıştayın sonuçlarını mutlaka görmek istediğini söylemişti. Sorumlu sendikacılık anlayışı gereği bu çalışmalarımızı daha geniş kitlelere taşıyarak sürdüreceğiz. Sempozyumumuza katılarak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm panelistlerimize, bürokratlarımıza, bizi yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo